Por Lourdes Toledo, en Lletres valencianes

Amb la intensitat necesaria que el gènere reclama, Andrés Barba planteja en aquesta nouvelle una història que comença amb tocs de seducció i canvia de ritme i d’escenari de manera desconcertant. La mort imprevista i el dolor despulla els personatges i els fa lliures.

Leer reseña completa aquí